Verdt å vite

1. Oppstart av nytt spa eller vannbytte – hvordan gjør jeg det?


Vannet du fyller i spaet, må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen, og så må du sørge for at vannet er i balanse.


Merk! For å holde vannet rent hele tiden, må du også ta stilling til hvilket desinfeksjonsmiddel du ønsker å bruke. Se lenger ned om valg av desinfeksjonssystem.

Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av når du tilsetter pleiemidler til spaet.


Balansert vann er kjennetegnet ved sin flotte og klare overflate og krever et minimum av vedlikehold. Slik gjør du:


 • Fyll spaet til anbefalt vannivå (er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).
 • Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).
 • Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
 • Tilsett 50 ml SpaCare No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 • Tilsett 10 ml SpaCare Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 • Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.
 • Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med SpaCare Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med SpaCare Alka Down hvis den er for høy. Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med neste punkt. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først – se videoen om "Start av nytt spa/vannbytte" for nærmere veiledning.
 • Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette SpaCare pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette SpaCare pH-Up.
 • Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!

2. Hvordan sikrer jeg meg det ikke er bakterier i vannet? Hvilket desinfeksjonssystem skal jeg velge?


Spa er ikke små svømmebassenger, men helt spesielle badeanlegg der det stilles spesielle krav til hygiene, drift og tilsyn.

Den høye vanntemperaturen og de skjulte rørsystemene kan være årsak til bakterievekst og opphopning av mikroorganismer, som kan medføre risiko for sykdom og smitte.

Det er derfor viktig at du velger et av SpaCares velprøvde og gjennomtestede desinfeksjonssystemer!


Den sikreste metoden er å bruke klorbaserte desinfeksjonsmidler

Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner fett og smuss).  Derfor anbefaler vi at du bruker klorprodukter i spaet ditt – for å sikre at bakteriene ikke overlever, og at du kan nyte spaet bade uten bekymringer.

Hvis du har en klorverdi på mellom 1 og 3 mg/l, kan det ikke være bakterier i vannet. Lavere klorverdier gir manglende sikkerhet for bakteriefritt vann, og høyere klorverdier medfører sjenerende klorlukt og uttørring av huden.


For å gjøre det fort og enkelt for deg å sikre rent badevann i spaet ditt, anbefaler vi at du bruker SunWac 12-tabletter 

I spa med 1000-1500 l vann skal du bare tilsette én SunWac 12-tablett før du bader, og én tablett etter badet.

Tablettene inneholder et brusemiddel, slik at de oppløses på fem minutter – og deretter kan du bade i spaet.

Produktene er tilsatt organisk egyptisk mynteekstrakt, som gir vannet en deilig, avslappende duft, samtidig som klorinnholdet i tabletten sikrer at du bader i rent vann.


I SpaCare-serien finner du også klassiske klorprodukter som SpaCare Minichlor Granular og SpaCare Tab Twenty (langsomt oppløselige 20 g klortabletter).


Kan jeg la være å bruke klor?

Hvis du ikke liker tanken om å bade i klorvann, kan du saktens finne andre alternativer. Men husk at klor både oksiderer og desinfiserer vannet. Det betyr at du, for å oppnå en effektiv klorfri løsning, alltid må bruke to produkter for å ha tilnærmelsesvis samme effekt som klor.

For klorfri bading anbefaler vi at du bruker vårt OxyBox-system, som er et moderne, klorfritt system. OxyBox-systemet er et behagelig og luktfritt alternativ til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler.

Alternativt kan du bruke SpaCare Bromin-tabletter sammen med SpaCare SpaChock.


Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

3. Er vannet grått eller uklart?


Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

1. Utilstrekkelig filtrering
2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse
3. For mye organisk materiale fra de badende – dvs. mangelfull oksidering


1. Utilstrekkelig filtrering:

 •  Rens patronfilteret med SpaCare Filter Cleaner – gjerne hver uke eller 14. dag hvis vannet er uklart.
  Er patronfilteret skittent, kan det ikke rense vannet godt nok, og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann.
 • Når filteret er rent, kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 l vann.
 • Det er viktig at spaets filtersyklus er korrekt innstilt! Blir vannet uklart eller grått, må filterpumpen gå i flere timer i døgnet.


2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – vannet er ikke lenger i balanse:

 • For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliniteten i spavannet er du nødt til å måle deg frem:
  Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller teststrips.
 • Juster alkaliniteten, slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, tilsettes SpaCare Alka Up, og er den for høy, tilsettes SpaCare Alka Down.
 • Når alkaliniteten er justert korrekt, måles pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.


Alkalinitet er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bikarbonater og hydroksider. Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstand mot endringer i pH-verdien.


3. For mye organisk materiale fra de badende – mangelfull oksidering:


Organisk materiale fra de badende og fra hudpleieprodukter mv. vil gjøre vannet grått og uklart hvis ikke stoffene kjemisk «brennes» vekk fra vannet.

 • Tilsett tre SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Som alternativ kan du bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
 • Hvis du ikke ønsker å bruke klor, kan du i stedet for tilsette to måleskjeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1000 l vann og la pumpene gå i 20-30 min.
 • Hvis ingen av de tre forslagene løser problemet, må vannet byttes. Rens først det skjulte rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner og bytt deretter vannet.


Tips! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

4. Filtervedlikehold og filtersyklus


Filteret i spaet bidrar til at vannet holder seg klart. Kort sagt betyr det at jo mer filterpumpen går, jo renere vann har du.


Slik vedlikeholder og renser du filtersystemet:


 • Sørg for at filterpumpen går det antallet timer som badebelastningen krever. Merk! Typisk finnes det en fabrikkinnstilling som kanskje ikke er tilstrekkelig til å holde vannet rent. Ta kontakt med leverandøren av spaet for opplysninger om hvordan filtersyklusen kan justeres.
 • Et skittent patronfilter virker ikke. Derfor må du alltid sørge for å ha to sett filtre, slik at du alltid har ett som virker og er i bruk når det andre filteret blir renset.
 • Patronfilteret må renses en gang i måneden eller oftere, avhengig av belastningen og hvor ofte spaet brukes.
  Vi anbefaler at du bruker SpaCare Filter Cleaner.
 • Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. La filteret stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med rent vann.
  Nå er filteret klar til bruk igjen.

5. Hva er biofilm? Og hvorfor lukter spaet?


Det er over 100 m slanger og rør i et moderne spa. Dersom disse ikke rengjøres regelmessig, vil du ha vanskelig for å unngå bakterier og smuss i rørsystemet.

Hvis du sikrer deg at det alltid er tilstrekkelig med desinfeksjonsmidler i spaet – også når du ikke bader – og holder vannet i balanse (både pH- og alkalinitet), er rørsystemet i spaet mye lettere å holde helt rent.

Men glemmer du å holde vannet i balanse uten desinfeksjonsmidler – også bare kortvarig – vil det fort dannes et lag av biofilm i spaets rørsystem.

Når biofilm vokser i rør og slanger, skapes det en perfekt grobunn for bakterier. Du kan oppleve bakteriedannelsen i vannet som en sur lukt og brune «geléklumper» i spaet under bading.

Derfor er det viktig at du tilsetter en flaske (500 ml) SpaCare Biofilm Cleaner i forbindelse med vannbytte 2-4 ganger i året.

SpaCare Biofilm Cleaner er utviklet og testet i Danmark og kan effektivt fjerne avleiringer av hudfett, hår og lignende, samtidig som den desinfiserer spaet. Følg bruksanvisningen på produktet.

Den brune smusskanten som ofte oppstår i vannlinjen etter rensing av rørsystemet, er lett å fjerne med SpaCare SpaClean Spray.


Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.


1. Oppstart av nytt spa eller vannbytte – hvordan gjør jeg det?


Vannet du fyller i spaet, må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen, og så må du sørge for at vannet er i balanse.


Merk! For å holde vannet rent hele tiden, må du også ta stilling til hvilket desinfeksjonsmiddel du ønsker å bruke. Se lenger ned om valg av desinfeksjonssystem.

Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av når du tilsetter pleiemidler til spaet.


Balansert vann er kjennetegnet ved sin flotte og klare overflate og krever et minimum av vedlikehold. Slik gjør du:


 • Fyll spaet til anbefalt vannivå (er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).
 • Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).
 • Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
 • Tilsett 50 ml SpaCare No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 • Tilsett 10 ml SpaCare Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).
 • Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.
 • Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med SpaCare Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med SpaCare Alka Down hvis den er for høy. Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med neste punkt. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først – se videoen om "Start av nytt spa/vannbytte" for nærmere veiledning.
 • Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette SpaCare pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette SpaCare pH-Up.
 • Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!

2. Hvordan sikrer jeg meg det ikke er bakterier i vannet? Hvilket desinfeksjonssystem skal jeg velge?


Spa er ikke små svømmebassenger, men helt spesielle badeanlegg der det stilles spesielle krav til hygiene, drift og tilsyn.

Den høye vanntemperaturen og de skjulte rørsystemene kan være årsak til bakterievekst og opphopning av mikroorganismer, som kan medføre risiko for sykdom og smitte.

Det er derfor viktig at du velger et av SpaCares velprøvde og gjennomtestede desinfeksjonssystemer!


Den sikreste metoden er å bruke klorbaserte desinfeksjonsmidler

Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner fett og smuss).  Derfor anbefaler vi at du bruker klorprodukter i spaet ditt – for å sikre at bakteriene ikke overlever, og at du kan nyte spaet bade uten bekymringer.

Hvis du har en klorverdi på mellom 1 og 3 mg/l, kan det ikke være bakterier i vannet. Lavere klorverdier gir manglende sikkerhet for bakteriefritt vann, og høyere klorverdier medfører sjenerende klorlukt og uttørring av huden.


For å gjøre det fort og enkelt for deg å sikre rent badevann i spaet ditt, anbefaler vi at du bruker SunWac 12-tabletter 

I spa med 1000-1500 l vann skal du bare tilsette én SunWac 12-tablett før du bader, og én tablett etter badet.

Tablettene inneholder et brusemiddel, slik at de oppløses på fem minutter – og deretter kan du bade i spaet.

Produktene er tilsatt organisk egyptisk mynteekstrakt, som gir vannet en deilig, avslappende duft, samtidig som klorinnholdet i tabletten sikrer at du bader i rent vann.


I SpaCare-serien finner du også klassiske klorprodukter som SpaCare Minichlor Granular og SpaCare Tab Twenty (langsomt oppløselige 20 g klortabletter).


Kan jeg la være å bruke klor?

Hvis du ikke liker tanken om å bade i klorvann, kan du saktens finne andre alternativer. Men husk at klor både oksiderer og desinfiserer vannet. Det betyr at du, for å oppnå en effektiv klorfri løsning, alltid må bruke to produkter for å ha tilnærmelsesvis samme effekt som klor.

For klorfri bading anbefaler vi at du bruker vårt OxyBox-system, som er et moderne, klorfritt system. OxyBox-systemet er et behagelig og luktfritt alternativ til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler.

Alternativt kan du bruke SpaCare Bromin-tabletter sammen med SpaCare SpaChock.


Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

3. Er vannet grått eller uklart?


Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

1. Utilstrekkelig filtrering
2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse
3. For mye organisk materiale fra de badende – dvs. mangelfull oksidering


1. Utilstrekkelig filtrering:

 •  Rens patronfilteret med SpaCare Filter Cleaner – gjerne hver uke eller 14. dag hvis vannet er uklart.
  Er patronfilteret skittent, kan det ikke rense vannet godt nok, og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann.
 • Når filteret er rent, kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1000-1500 l vann.
 • Det er viktig at spaets filtersyklus er korrekt innstilt! Blir vannet uklart eller grått, må filterpumpen gå i flere timer i døgnet.


2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – vannet er ikke lenger i balanse:

 • For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliniteten i spavannet er du nødt til å måle deg frem:
  Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller teststrips.
 • Juster alkaliniteten, slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, tilsettes SpaCare Alka Up, og er den for høy, tilsettes SpaCare Alka Down.
 • Når alkaliniteten er justert korrekt, måles pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.


Alkalinitet er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som; karbonater, bikarbonater og hydroksider. Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstand mot endringer i pH-verdien.


3. For mye organisk materiale fra de badende – mangelfull oksidering:


Organisk materiale fra de badende og fra hudpleieprodukter mv. vil gjøre vannet grått og uklart hvis ikke stoffene kjemisk «brennes» vekk fra vannet.

 • Tilsett tre SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Som alternativ kan du bruke SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 l vann).
 • Hvis du ikke ønsker å bruke klor, kan du i stedet for tilsette to måleskjeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1000 l vann og la pumpene gå i 20-30 min.
 • Hvis ingen av de tre forslagene løser problemet, må vannet byttes. Rens først det skjulte rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner og bytt deretter vannet.


Tips! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

4. Filtervedlikehold og filtersyklus


Filteret i spaet bidrar til at vannet holder seg klart. Kort sagt betyr det at jo mer filterpumpen går, jo renere vann har du.


Slik vedlikeholder og renser du filtersystemet:


 • Sørg for at filterpumpen går det antallet timer som badebelastningen krever. Merk! Typisk finnes det en fabrikkinnstilling som kanskje ikke er tilstrekkelig til å holde vannet rent. Ta kontakt med leverandøren av spaet for opplysninger om hvordan filtersyklusen kan justeres.
 • Et skittent patronfilter virker ikke. Derfor må du alltid sørge for å ha to sett filtre, slik at du alltid har ett som virker og er i bruk når det andre filteret blir renset.
 • Patronfilteret må renses en gang i måneden eller oftere, avhengig av belastningen og hvor ofte spaet brukes.
  Vi anbefaler at du bruker SpaCare Filter Cleaner.
 • Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. La filteret stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med rent vann.
  Nå er filteret klar til bruk igjen.

5. Hva er biofilm? Og hvorfor lukter spaet?


Det er over 100 m slanger og rør i et moderne spa. Dersom disse ikke rengjøres regelmessig, vil du ha vanskelig for å unngå bakterier og smuss i rørsystemet.

Hvis du sikrer deg at det alltid er tilstrekkelig med desinfeksjonsmidler i spaet – også når du ikke bader – og holder vannet i balanse (både pH- og alkalinitet), er rørsystemet i spaet mye lettere å holde helt rent.

Men glemmer du å holde vannet i balanse uten desinfeksjonsmidler – også bare kortvarig – vil det fort dannes et lag av biofilm i spaets rørsystem.

Når biofilm vokser i rør og slanger, skapes det en perfekt grobunn for bakterier. Du kan oppleve bakteriedannelsen i vannet som en sur lukt og brune «geléklumper» i spaet under bading.

Derfor er det viktig at du tilsetter en flaske (500 ml) SpaCare Biofilm Cleaner i forbindelse med vannbytte 2-4 ganger i året.

SpaCare Biofilm Cleaner er utviklet og testet i Danmark og kan effektivt fjerne avleiringer av hudfett, hår og lignende, samtidig som den desinfiserer spaet. Følg bruksanvisningen på produktet.

Den brune smusskanten som ofte oppstår i vannlinjen etter rensing av rørsystemet, er lett å fjerne med SpaCare SpaClean Spray.


Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.